Öğretim Üyeleri/Görevlileri

Doç. Dr. TUĞÇA POYRAZ TACOĞLU


Doğum Yılı: 13.10.1977/ADANA

Yazışma Adresi: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Beytepe/ANKARA

Telefon: 0 (312) 297 84 38

e-posta: tpoyraz@hacettepe.edu.tr

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Hacettepe Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyoloji

Doktora

-

Türkiye

Hacettepe Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyoloji

Yüksek Lisans

2002

Türkiye

Hacettepe Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyoloji

Lisans

1998


AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Hacettepe Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Sosyoloji

Arş. Gör.

2001-

 

UZMANLIK ALANLARI

Etnik Sosyoloji ve Tarihsel Sosyoloji; Toplumsal Yapı Araştırmaları.

YAYINLAR

  1. MAKALELER

POYRAZ Tuğça, ZORLU Abdülkadir, ŞAHİN Birsen ve ARIKAN Gülay. “Üniversite Gençliğinin Güncel Sorunlara Bakışı: Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğrencileri Örneği”, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 1, Temmuz 2003.


BİRSEN Şahin, POYRAZ Tuğça, ÖKTEM Pınar ve ŞİMŞEK Ayşe. “Bir Popüler Kültür Ürünü Olarak Asmalı Konak Dizisinin Yöre Turizmine Etkisi”, Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü e-dergisi, Ekim 2003.

POYRAZ Tuğça ve ARIKAN Gülay. “Avrupa-Türkiye İlişkileri ve Avrupa Yayılmacılığından Önceki Süreçte Öteki Tanımları”, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 2, Aralık 2003.

POYRAZ Tuğça ve ARIKAN Gülay. “Avrupa-Türkiye İlişkileri ve Avrupa Yayılmacılığından Sonra Değişen Öteki Tanımları”, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 2, Aralık 2004.

POYRAZ Tuğça, BİRSEN Şahin ve ARIKAN Gülay. “Kalecik’e Bağlı Bağcılıkla Uğraşan On Köyde Bireysel ve Kurumsal Açıdan Modernleşme Eğilimleri”, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 1, Temmuz 2005.

ARIKAN Gülay ve POYRAZ Tuğça. “Kalecik’e Bağlı Bağcılıkla Uğraşan On Köyde Ekonomik Açıdan Modernleşme Eğilimleri”, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 2, Aralık 2005.

 

  1. BİLDİRİLER


İslam Birliği ve Priştine Üniversitesi tarafından düzenlenen Arnavutlarda İslamlaşmanın Altıncı Yüzyılı Konulu Uluslararası Kongreye “Tarihsel Sosyoloji Açısından Arnavutların İslamlaşması Süreci ve İslamlaşmalarının Nedenleri” adlı bildiriyle katılmıştır (Sempozyum bildirileri 2007 tarihinde Priştine Üniversitesi Yayınları tarafından kitap olarak basılmak üzere sempozyum komitesine verilmiştir).


 

  1. KİTAPLAR


POYRAZ Tuğça ve ARIKAN Gülay. “Geçmişten Geleceğe Sosyoloji: Bir Bilimi Yeniden Yapılandırma Önerisi”, Sorgulanan Sosyoloji, (Ed. Çağatay Özdemir), Eylül Yayınevi, 2003.

ARIKAN Gülay, POYRAZ Tuğça vd. Kalecik’e Bağlı Bağcılıkla Uğraşan On Köyde Modernleşme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2004.

 

  1. PROJELER


Kalecik’e Bağlı Bağcılıkla Uğraşan On Köyde Modernleşme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi Araştırma Birimi, (2002-2004).

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)’ndan kazanılan burs ile “Kosova Türklerinin Sosyo-Kültürel Yapı Analizi” adlı araştırma projesinin yürütücüsü olarak 15 Ocak-15 Mayıs 2006 tarihleri arasında Kosova’da proje çalışmasını yürütmüştür .