Tamamlanmış Araştırmalar

Projenin Adı: (2014-2015) İş Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İÇASİFED Üyesi İşverenlerin Eğilim ve Beklentileri Açısından Değerlendirilmesi Projesi, SİDA destekli Dünya Bankası Projesi-Proje No:7172397
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Aylin Görgün Baran Proje Araştırmacıları: Yrd. Doç. Dr. Ayça Gelgeç Bakacak, Arş. Gör. Canet Tuba Sarıtaş

Projenin Adı: (2011-2017)Yaşlılık Algısı ve Yaşam Kalitesi, Hacettepe Üniversitesi BAP Destekli- Proje No: 5177
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Aylin Görgün Baran
Proje Yürütücü Yardımcısı: Doç. Dr. Birsen Şahin
Proje Araştırmacıları: Ayçe Gelgeç Bakacak, Canet Tuba Sarıtaş-Eldem, Zeynep Kurnaz, Ferhat Arık, Cem Koray Olgun, Abdülrahim Güler

Proje Adı: (2014-2015) Suskunluğun Çığlığı (Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK'ların Güçlendirilmesi),TÜBİTAK Destekli AB Projesi - Proje No: WAV/62, 
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Aylin Görgün Baran,
Proje Yürütücüsü/Araştırmacısı: Dr. Sela Taşdemir Afşar,
Eğitim Saha Sorumlusu/Araştırmacı: Doç. Dr. Canan Koca Arıtan,
Proje Sekreteri: Dilara Merve Güney,
Projenin Sahibi: Sosyoloji Derneği,
Proje Ortakları: Hacettepe Üniversitesi ve Yenimahalle Belediyesi 

Proje Adı: (2009-2011)Yedigöller Milli Parkı’nın (Ymp) Rod (Rekreasyonel Olanak Dağılımı) Modeli Kullanılarak Rekreasyonel Yönetim Planının Oluşturulması, TÜBİTAK destekli.
Araştırmacı: Yrd. Doç. Dr. Birsen Şahin

Proje Adı: (2008-2014) Kentsel Dönüşüm Projelerinin Gerçekleştirildiği Alanlarda Yaşanan Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Değişmeler. 
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Nevin Güngör Ergan, Prof. Dr. Esra Burcu, Yrd. Doç. Dr. Birsen Şahin

Proje Adı: (2010-2011) Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Öğretim Gören Engelli Öğrenciler İçin Fiziksel 
Yapılanma Projesi.
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Esra Burcu

Proje Adı: (2009-2013)Sosyal Sorumluluk Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi 
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Meliha Demet Ulusoy

Proje Adı: (2009-2014)Otomatik Denetim Sistemlerinin Trafik Güvenliğini Sağlamadaki Etkisi, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Araştırma Merkezi. 
Proje Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Abdülkerim Sönmez.

Proje Adı: (2008) Political Violence, Organized Crimes, Terrorism and Youth. NATO SCIENCE FOR PEACE AND
SECURITY PROGRAMME.
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Meliha Demet Ulusoy

Proje Adı: (2008) Almanya’da Yaşayan Türk Göçmenlerin Entegrasyon Sorunları, TÜBİTAK DESTEKLİ POST-DOC. PROJESİ.
Proje Yürütücüsü:  Yrd. Doç. Dr. Birsen Şahin

Proje Adı: (2006) Türkiye’de Tıp Etiği ve Yaşama Hakkı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR BİRİMİ.
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. M. Cihat ÖZÖNDER

Proje Adı: (2006) Üniversite Gençliğinin Küreselleşme ve Ulus-Devlet Kavramlarına Bakış Açısını Belirleyen Süreçler,
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR BİRİMİ.
Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Serdar SAĞLAM

Proje Adı: (2006) Türkiye’de Özürlü Birey Olma: Temel Sosyolojik Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Esra BURCU

Proje Adı: (2005) Son Konar-Göçerlerin (Sarı Keçili Aşireti’nin) Sosyo-Kültürel Yapısı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR BİRİMİ.
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. M. Cihat ÖZÖNDER

Proje Adı: (2005) Okulda Şiddet Ve Taciz TÜRK EĞİTİM-SEN
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. M. Cihat ÖZÖNDER

Proje Adı:(2005)Yaşlı ve Aile İlişkileri: Ankara Örneği Projesi
AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Aylin Görgün BARAN

Proje Adı: (2004) Kalecik’e Bağlı Bağcılıkla Uğraşan On Köyde Modernleşme Eğilimleri HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA BİRİMİ
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Gülay ARIKAN

Proje Adı: (2002) Sürücü Eğitimi ve Yeni Sürücüler-I T.C.İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK ARAŞTIRMA MERKEZİ
Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç. Dr. Abdulkerim SÖNMEZ

Proje Adı: (2001) Türkiye’de Televizyon Kanallarında Çalışan
Program Yönetmeni ve Yapımcısı Kadınların Ürettikleri Popüler Kültür Ürünlerinin Toplumun Başat Değerleri İle İlişkisinin Sosyolojik Analizi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA BİRİMİ. 
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Aylin Görgün BARAN

Proje Adı: (1999) Doğu Anadolu’da İnsan Kaynaklarının Niteliksel Geliştirilmesi Kapsamında Kadının Eğitim Düzeyinin Yükseltilmesi ve Bilinçlendirilmesi SOSYOLOJİ DERNEĞİ
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Vildan AKAN

Proje Adı: (1999)Ağır Vasıta Sürücüleri’nin Çalışma Koşulları veTrafik Kazaları (Uzun Mesafe Yük ve Yolcu Taşımacılığı Yapan sürücülerin üzerine Bir Çalışma) T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK ARAŞTIRMA MERKEZİ.  
Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç. Dr. Abdulkerim SÖNMEZ