Öğretim Üyeleri/Görevlileri

Doç. Dr. ASLIHAN ÖĞÜN

Doğum Tarihi ve Yeri  : 10 Ekim 1964, İstanbul

Öğrenim Durumu      :

1990-1996 Doktora, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

1987-1990 Yüksek Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü                                        

1983-1987 Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü                                      

1980-1983 Lise, T.E.D. Ankara Koleji

Görevler:

1998--- Yardımcı Doçent,Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü                                       

1991-1998 Araştırma Görevlisi,Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

1990-1991 Sosyolog,T.C. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

 

Yayınlar

1. İçli, Tülin ve A.Öğün, “Sosyal Değişme Süreci İçerisinde Kadın Suçluluğu”, H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, 1988

2.İçli Tülin, Aslıhan Öğün ve Nilüfer Özcan Demir, Ailede Kadına Karşı Şiddet ve  Kadın Suçluluğu. T.C. Devlet Bakanlığı, Kadının Statüsü Ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yay., Bizim Büro, Ankara, 1995.

3.Öğün Aslıhan ve Aylin Özman, Türkiye’de Kadın-Sendika İlişkisi: Sendikalılaşma ve Örgüt İçi Temsil.  Oleyis Yayınları, Önder Mat., Ankara, 1998.

4.İçli Tülin ve Aslıhan Öğün, Türkiye’de Cezaevlerindeki Rehabilitasyon Faaliyetleriyle ilgili Sosyolojik bir Analiz.  T.C. Adalet Bakanlığı Yay., Ankara Açık Cezaevi Mat., Ankara, 1999.

5.İçli Tülin ve Aslıhan Öğün, Türkiye’de Kadın Suçluluğunun Çeşitli Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Belirleyicileri.  T.C. Adalet Bakanlığı Yay., Ankara Açık Cezaevi Mat., Ankara, 2000.

6.Aslıhan Öğün, “Sosyolojide Meta-Teorik yaklaşıma İlişkin bir İnceleme”, H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 1, 1998.

7.Aslıhan Öğün, “Türkiye’de Adam Öldürme Suçunda Etkili Olan BazıSosyal/Kültürel Özelliklere İlişkin Sosyolojik bir Araştırma”, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 1998.

8. İçli Tülin ve Aslıhan Öğün, “Türkiye’nin Sosyo-Kültürel Yapısında Aile, Evlilik ve Kadın Suçluluğu: Fail-Mağdur İlişkisi,” Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Uluslararası Dördüncü Türk Kültürü Kongresi, Ankara,                    Cilt II, 249-270, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara, 2000.

9. İçli, Tülin ve Aslıhan Öğün, “Kadın Suçluluğunu Etkileyen Bazı Sosyolojik Faktörler,” Kadın/Woman, Cilt 1, Sayı 1, 2000.

Yayınlanmamış Bildiriler

10.  İçli Tülin ve Aslıhan Öğün, "Family, Marriage and Female Criminality: Offender-Victim Relationship in Homicide and Aggravated Assault," Avrupa Sosyoloji Derneği Konferansı,  (European Sociological Association), 27 Ağustos-30 Ağustos 1997, Essex.

11. İçli Tülin ve Aslıhan Öğün, "Türkiye’de Kadın Hükümlülerin Aile Özelliklerine İlişkin bir Değerlendirme," III. Aile Şurası, (T.C. Devlet Bakanlığı, Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı), 25-27 Mayıs 1998, Ankara

12. İçli Tülin ve Aslıhan Öğün, "Cezaevlerinde Rehabilitasyon," 21. Yüzyıla Girerken Cezaların İnfazı Sempozyumu, (Adalet Bakanlığı), 21-22 Ocak 2000, Ankara.

Projelerde Yaptığı Görevler

1. Proje Asistanı, “Türkiye’de Suçlular”, HACETTEPE ÜNV. ARAŞTIRMA FONU desteği ve ADALET BAKANLIĞI’yla işbirliği çerçevesinde tamamlanan proje, 1991.

2. Proje Asistanı, “Kadına Karşı Şiddet ve Kadın Suçluluğu”, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nun kısmi maddi desteği ile tamamlanan proje, 1995.

3. Proje Yürütücü Yardımcısı, “Aile, Evlilik ve Sosyo-Kültürel Çevrenin Kadın Suçluluğuyla İlişkisi Üzerine Sosyolojik bir Araştırma”, Türkiye ile B.M. KALKINMA PROGRAMI’nın, “Kadının Kalkınmaya Katılımını Güçlendirme Ulusal Programı” çerçevesinde sağlanan kısmi maddi destek ile ADALET BAKANLIĞI’nın izniyle tamamlanan proje, 1998.

4. Proje Yürütücü Yardımcısı, “Türkiye’de Cezaevlerindeki Rehabilitasyon Faaliyetleriyle İlgili Sosyolojik bir Araştırma”, HACETTEPE ÜN. ARAŞTIRMA FONU ile B.M. KALKINMA PROGRAMI’nın, “Kadının Kalkınmaya Katılımını Güçlendirme Ulusal Programı” desteği çerçevesinde tamamlanan proje, 1999.

İdari Görevler: Bölüm Başkan Yardımcılığı, Hacettepe  Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, 1997-2000.

 ogun@hacettepe.edu.tr