Genel Tanıtım

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ HAKKINDA

Sosyoloji Bölümü 1967 yılında Prof. Dr. Nihat Nirun Bölüm Başkanlığında kurulmuştur. Günümüze kadar sırasıyla Prof. Dr. Nihat Nirun, Prof. Dr. Ahmet Yörükoğlu, Prof. Dr. Rıfat Önsoy, Prof. Dr. M. Cihat Özönder, Prof. Dr. Tülin İçli, Prof. Dr. Gülay Arıkan, Prof. Dr. Nevin Güngör Ergan, Prof. Dr. Aylin Görgün Baran ve Prof. Dr. Esra Burcu Sağlam Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmüşlerdir. Aralık 2018 yılından itibaren Bölüm Başkanlığı Prof. Dr. Nevin Güngör Ergan tarafından yürütülmektedir.

Bölümde, Sosyoloji Lisans, Sosyoloji Bilim Hazırlığı, Sosyoloji Yüksek Lisans, Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Yüksek Lisans ve Sosyoloji Doktora programları yürütülmektedir. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı verilerine göre Bölümde Lisans Programına kayıtlı 462 öğrenci; Sosyoloji Yüksek Lisans Programına, Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Yüksek Lisans Programına ve Sosyoloji Doktora Programına kayıtlı toplam 192 öğrenci öğrenim görmektedir. Sosyoloji Bölümü'nde Tarih ve Felsefe bölümleri ile Çift Anadal Programı eğitimi ve üniversitede kayıtlı diğer bölüm öğrencilerine açık olan Sosyoloji Yandal Eğitimi imkanı sunulmaktadır. Sosyoloji Bölümü Lisans ve Lisansüstü düzeyde birçok bölümdeki eğitim-öğretim faaliyetlerine giriş veya daha ileri düzeyde sosyoloji dersleri ile katkıda bulunmaktadır.

2022-23 öğretim yılı itibariyle, 6 Profesör, 3 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi ve Sosyoloji Bölümü kadrosunda 6 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Sosyoloji Bölümü Öğretim Elemanı Yetiştirme Projesi kapsamında Türkiye'deki diğer üniversitelerde görev alacak genç akademisyenlerin yetiştirildiği merkezlerden biridir.

Sosyoloji Bölümü öğrencileri en az 16 kredilik Felsefe, 8 kredilik Mantık ve 16 kredilik Psikoloji dersi alarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarına Felsefe Grubu Öğretmeni olarak atanabilmektedirler.

Bölümümüz öğrencileri ve öğretim elemanları için gerçekleştirilen protokollar çerçevesinde Erasmus, Mevlana ve Farabi değişim programları yürütülmektedir.