Başlıca Araştırma Alanları

Bölümün araştırma alanları kendi çalışanları ve öğrencilerin bireysel uzmanlık ve ilgi alanlarına bağlı olarak büyük bir çeşitlilik göstermekle birlikte bunları çok genel hatları ile aile ve aile içi ilişkiler, toplumsal cinsiyet, yaşlılık, gençlik, çevre-ekoloji, göç, sağlık, çalışma hayatı, kent, köy ve tarım sosyolojisi, kültür sosyolojisi, engellilik, sanat, toplumsal kimlik, etnik ve azınlık gruplar, toplumsal kontrol, suç ve sapma, toplumsal değişme, toplumsal tabakalaşma ve toplumsal sınıflar başlıkları altında toplamak mümkündür.