Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz, bilimsel bilgi ve anlayışın herkes için adil, barışçı, müreffeh ve güvenli bir dünyanın yaratılması ve sürdürülmesi yolunda ilerletilmesidir.

Misyonumuz, toplumsal yaşamın oluşum, değişim ve dönüşüm dinamiklerini hem yerel hem küresel düzeyde anlayan, açıklayan, yorumlayan ve eleştiren sosyologlar yetiştirmek; toplumsal sorunların tespiti ve çözümüne yönelik sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik politikalar üretilmesine bilimsel katkı sağlamaktır.