Eğitim ve Araştırma Amaçları

Öğretim faaliyetlerinde Bölümün temel amacı, sosyolojik bilgi bünyesindeki kuramsal ve ampirik tartışma ve yenilikleri dikkate alarak öğrencilerin kuramsal ve yöntemsel olarak donanımlı olmalarını sağlamaktır. Bu doğrultuda, öğrencilerin, mümkün olan en iyi mesleki bilgi, beceri ve deneyimi kazanmalarına yardımcı olacak bir akademik ve entelektüel ortam sağlayarak onların nitelikli sosyolog ve araştırmacılar olarak yetiştirilmelerine önem verilmektedir. Diğer taraftan, Bölümün temel araştırma amacı, hem sosyolojinin kendi bünyesinde gelişen kuramsal tartışmalara, hem de toplumsal sorunların anlaşılmasına yönelik ilgisiyle, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal meselelerin incelenmesi, toplumsal politika önerilerinin geliştirilmesi ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi yönünde bilimsel araştırmalar gerçekleştirmektir. Bu kapsamda bölüm, kamu kurumları kadar sivil toplum kuruluşlarının yürütmekte oldukları araştırmalara tasarım ve yürütme konusunda da destek vermektedir.