Öğretim Üyeleri/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. HALİM ÇAVUŞOĞLU


İletişim bilgileri

Yazışma adresi: Hacettepe Universitesi Sosyoloji Bölümü 06800, Beytepe,Ankara, Türkiye

Telefon: +90-312 297 84 25, 297 62 94

e-posta: cavus@hacettepe.edu.tr

Öğrenim özgeçmişi

1. Lisans derecesi, Uluslararası İlişkiler, Ankara Universitesi, 1986

2. Yüksek lisans derecesi, Sosyoloji, Hacettepe Üniversitesi, 1991

3. Doktora derecesi, Sosyoloji, Hacettepe Universitesi, 1999.

Öğretim ilgileri: Sosyal bilimlerde yöntem, hukuk ve yönetim sosyolojisi, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti toplumsal yapıları.

Halen okuttuğu dersler

Lisans dersleri: Sosyolojiye Giriş, Sosyal Bilimlerde Metod, Yönetim Sosyolojisi, Hukuk Sosyolojisi, Hukuka Giriş, Türkiyenin Toplumsal Yapısı.

Yüksek lisans ve doktora dersleri: Değişim Sosyolojisi.

Araştırma ilgileri: Balkanlar, etnik azınlıklar, uluslararası göç ve göçmenler, sosyo-kültürel değişme ve bütünleşme, siyaset sosyolojisi, hukuk sosyolojisi.

Tamamlanmış ve devam eden araştırmalar: Balkanlar'da Pomaklar ve Torbeşler

Akademik yayınlar

Makaleler, kitap bölümleri

 • Ege Makedonları' Balkanlar El Kitabı-Cilt 2: Çağdaş Balkanlar, (der. Osman Karatay-Bilgehan A. Gökdağ) KaraM&Vadi, Çorum-Ankara 2007, ss. 433-447.
 • Yugoslavya-Makedonya Topraklarından Türkiye'ye Göçler ve Nedenleri' bilig, Bahar 2007/Sayı: 41, Ankara, ss. 123-154.
 • Etnik Tabakalaşma-'Etnik' Azınlıkların 'Eşitsizlik' Statüsünde Varlığına Kanıt : 19. Madde' Batı Trakya Türk Birliği Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 4, Kasım 2006, Ankara, ss. 3-13.
 • Uluslararası Göç: Nedenleri, Tipleri, Türleri ve Göçmenler' folklor/edebiyat, Cilt:12, Sayı: 48, 2006/4, Ankara, ss. 83-104.
 • Yugoslavya-Makedonya'dan Türkiye'ye 1952-67 'Kitlesel' Göçü ve Bursa'daki Göçmen Kesimi' Karadeniz Araştırmaları, KaraM Araştırma ve Yayıncılık, Cilt 3/Sayı 10-Yaz 2006, Çorum, ss. 107-147.
 • Yugoslavya-Makedonya'dan Türkiye'ye 1952-67 Kitlesel Göçü ve Bursa'daki Göçmen Kesimi' mülkiye, Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi Yayın Organı, Sayı 251, Cilt XXX, Yaz 2006, Ankara, ss. 151-184.
 • Yugoslavya-Makedonya'dan Türkiye'ye 1952-67 Kitlesel Göçü ve Bursa'daki Göçmen Kesimi' BAL-TAM TÜRKLÜK BİLGİSİ 4, Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi/Center For Balkan Turcology Researches, Eylül 2006, Prizren/KOSOVA, ss. 120-157.

Kitaplar

 • Avrupa Birliği'nde "Etnik" Tabakalaşmaya Kasıt-Kanıt Yunan Vatandaş(sız)lık Kanunları, Naturel Yayıncılık, Ankara 2007, xiv+205 s.
 • Balkanlar'da Pomak Türkleri-Tarih ve Sosyo-Kültürel Yapı, KÖKSAV Yayınları, Ankara 1993, V+232 s. Diğer yayınlar ve çalışmalar " 'Makedonya Turkleri ve Yücel Teskilatı', Yücel Teşkilatı Paneli, Rumeli Turkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, 21 Şubat 2010 İstanbul, Bayrampaşa Belediyesi Kültür Salonu.

Diğer yayınlar ve çalışmalar

 • Makedonya Türkleri ve Yücel Teþkilatý, Yücel Teþkilatý Paneli, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanýþma Derneði, 21 Þubat 2010, Ýstanbul, Bayrampaþa Belediyesi Kültür Salonu.
 • Pomaklar ve Pomakların Kökeni', TRT-AVAZ Bizim Sesimiz Programı, Konuk Konuşmacı, 11 Ocak 2010 Ankara.
 • Ulus-Devlet ile Ulusal/Irki/Etnik Gruplar Arasındaki İlişki Örüntülerinin Bütünleştirme İşlevleri Üzerine', Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 1-3 Ekim 2009 Edirne-Türkiye/The 5th International Balkan Education And Science, 1-3 October 2009 Edirne-Turkey, ss. 226-231.
 • Batı Trakya'da Türklerin Gündemi', TRT-AVAZ Bizim Sesimiz Programı, Konuk Konuşmacı, 2 Nisan 2009 Ankara.
 • Eski Yugoslaya'da "Etnik" Tabakalaşma Bağlamında Makedonya Türkleri', 2. Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Kongresi, 22-23 Kasım 2008 Samsun, Balkanlar'da Bıraktıklarımız, Samsun Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmları Derneği, Kültür Yayınları Serisi : 2, 2. Basım, Samsun Aralık 2009, ss. 10-18.
 • Coğrafya Balkan, vakıf eserleri talan!', Zaman/Pazar, Söyleşi, 2 Kasım 2008. " 'Batı Trakya Bağımsız Hükümeti', TRT-INT Bizim Sesimiz Programı, Konuk Konuşmacı, 30 Ekim 2008 Ankara.
 • Batı Trakya Türkleri', TRT-INT, Konuk Konuşmacı, 5 Temmuz 2008 Ankara.
 • Türkiye'de sosyoloji ve sosyoloji eğitimi üzerine', Bilim ve Ütopya, Sayı :168, Yıl:14, İstanbul Haziran 2008, ss. 22-25.
 • Yunanistan'daki Türk azınlık, hukuki statüsü, Yunan Sevri ve 29 Ocak Olayları', KANAL A TV Sınır Ötesi Programı, Konuk Konuşmacı, 26 Haziran 2008 Ankara.
 • Batı Trakya Gündemi, Türk azınlığın sorunları, 19. madde ve vatansız kalanların öyküsü', TRT-INT Bizim Sesimiz Programı, Konuk Konuşmacı, 5 Haziran 2008 Ankara.
 • Yunan Vatandaşlığından Atılan Türkler ve Makedonlar', Uluslararası Sempozyum: Köprüler Kurduk Balkanlara / International Symposium : We Established Bridges to The Balkans, 17 Mayıs 2008 İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ss. 165-175.
 • Yugoslavya Göçmenleri', Balkanlar'dan Göç ve Mübadele-Panel, ODTÜ-THB Topluluğu, 2 Mayıs 2008 Ankara.
 • Batı Trakya Türkleri ve Yunan Vatandaşlık Kanunu'nun 19. Madde Kurbanları', The Ignored Minorities in Greece: Western Thracians Turks and Macedonians, International Panel Discussion in the European Parliament, With the support of FWTTE, EFA-Rainbow, EFA-European Political Party, The Greens-EFA, FUEN, Thursday 17 April 2008 European Parliament, Meeting Room A5G2 15:00-18:00 Brüksel-Belçika.
 • Makedonya'da Yücelciler', TRT-INT Bizim Sesimiz Programı, Konuk Konuşmacı, 28 Şubat 2008 Ankara.
 • Eski Yunan uygarlığı ve günümüz Yunanistanı', TRT-INT Arayış Programı, Konuk Konuşmacı, 5 Şubat 2008 Ankara.
 • Balkanlar'da Pomaklar', TRT-INT Bizim Sesimiz Programı, Konuk Konuşmacı, 24 Ocak 2008 Ankara.
 • Batı Trakya Türkleri'nde "Din"in Kültürel Kimliğin Kornmasındaki Önemi ve Başmüftülük, Müftülükler, İslam Cemaatleri ve Vakıflar'a İlişkin Hukuk', 1. Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Kongresi, 8-9 Aralık 2007 Samsun, Balkanlar'da Bıraktıklarımız, Samsun Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmları Derneği, Kültür Yayınları Serisi : 2, 2. Basım, Samsun Aralık 2009, ss. 95-118.
 • Batı Trakya 29 OCAK Milli Direniş Günü-Konferans, Rumeli Balkan Türkleri Federasyonu, 27 Ocak 2007 İstanbul, Cagaloglu Halk Egitim Merkezi Konferans Salonu.
 • Oi Peri Ton Ellinotourkikon Sheseon Apopseis Kai Epithymies Ton Teleiofoiton Tou Tmimatos Diethnon&Evropaikon Spoudon, Anekdoti metadidaktoriki erevna, Panteio Panepistimio Koinonikon Kai Politikon Epistimon, Tmima Koinoniologias, Athina 2002, V+61 s. [Uluslararası&Avrupa Bilimleri Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Türk-Yunan İlişkilerine Dair Görüşleri ve Arzuları, Yayınlanmamış doktora-üstü araştırma, Panteio Toplumsal ve Siyasal Bilimler Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Atina 2002, V+61 s.]
 • Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Konusunda Yurtdışında Yayınlanmış Kitaplar Bibliyografyası, (katkı sağlanan proje yayını) Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 2000, XXXIII+885 s.
 • Bursa'da Yerleşik Yugoslavya-Makedonya Göçmenlerinin Sosyo-Kültürel Yapısı ve Sosyal Bünye İle Bütünleşme Durumu, Yayınlanmamış Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1999, xix+269 s.
 • Balkanlar ve Batı Trakya Türklüğü' Yeni Türkiye Dergisi, (Prof.Dr.M.Cihat Özönder'le birlikte), Sayı 16, Temmuz-Ağustos 1997, Ankara, ss. 1800-1804.
 • Batı Trakya Türk Lideri Merhum Dr. Sadık Ahmet'in Misyonu' Kırım, Sayı 12, Temmuz-Ağustos-Eylül 1995, Ankara, ss. 15-18.
 • Hür Yunan Basını ve Bir Örnek: "Stohos" Gazetesi' (Atilla Alp PEÇENEK müstear adıyla) Batı Trakya'nın Sesi, Nisan 1991, Yıl: 4, Sayı: 29, İstanbul, ss. 25-32.
 • Hür Yunan Basını ve Bir Örnek: "Stohos" Gazetesi' (Atilla Alp PEÇENEK müstear adıyla) Batı Trakya'nın Sesi, Mart 1991, Yıl: 4, Sayı: 28, İstanbul, ss. 21-29.
 • Batı Trakya Türkleri'nin "Yasak Bölge"deki Bir Yerleşim Birimi-Pomaklarla Meskun Şahin Nahiyesi'nin Sosyo-Kültürel Yapısı, Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1991, x+170 s.
 • Hür Yunan Basını ve Bir Örnek: "Stohos" Gazetesi' (Atilla Alp PEÇENEK müstear adıyla) Batı Trakya'nın Sesi, Ocak 1991, Yıl: 4, Sayı: 26, İstanbul, ss. 24-32. " 'Hür Yunan Basını ve Bir Örnek: 'Stohos" Gazetesi'' (Atilla Alp PEÇENEK müstear adıyla) Batı Trakya'nın Sesi, Ağustos-Eylül-Ekim 1990, Yıl: 3, Sayı: 21-22-23, İstanbul, 28-33.
 • Yrd. Doç. Dr. Halim Çavuşoğlu, “Yugoslavya-Makedonya’dan Türkiye’ye Göçler”, Türk Dünyasında Sürgün ve Göç, Yay. Hazırl. Prof. D. Nesrin Sarıahmetoğlu, Doç.Dr. İlyas Kemaloğlu, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul 2015.
 • Yrd. Doç. Dr. Halim Çavuşoğlu, “Batı Trakya’da 29 Ocak 1988 Milli Direniş Yürüyüşünün 29. Yıldönümü” konulu sunum, BTTDYD, Witten-Almanya, 4 Şubat 2017.
 • Yrd. Doç. Dr. Halim Çavuşoğlu, “Bir Sivil Toplum Hareketi olarak Yücel ve Yücelciler”, Bir Dirilişin Destanı-İdam Edilişlerinin 70. Yıldönümü, YÜCELCİLER Bilimsel Konferansı, Makedonya/Üsküp, Makedonya Türk Sivil Teşkilatları Kurumu-MATÜSİTEB, 27 Şubat 2018
 • Yrd.Doç.Dr. Halim Çavuşoğlu, “Çanakkale Zaferi ve Yunanistan/Batı Trakya”, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Balkanlar Uluslararası Paneli, İzmir Gültepe Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği ve KIBATEK, İzmir, 17 Mart 2017.
 • Yrd.Doç.Dr. Halim Çavuşoğlu, “Batı Trakya Türkleri Rodoplar Bölgesi Sosyo-Kültürel Yapısı”, Balkanlar’da Türk Kültürü : Batı Trakya Uluslararası Sempozyumu, 27-30 Nisan 2017, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, İstanbul.
 • Yrd.Doç.Dr. Halim Çavuşoğlu, TRT-AVAZ Özel Yayın-Konuk, Dr. Sadık Ahmet’in Vefatı ve Yunanistan’da Türk Azınlığın Durumu, 24 Temmuz 2017.
 • Gözübenli, A. S. & Çavuşoğlu, H. (2018), "The Rights of the Cham Albanians of Greece in the Context of the Treaty of Lausanne", Book of Proceedings of Fifth International Conference on: “Education and Social Sciences- Challenges towards the Future” 2018 (ICES V- 2018) Vol. 3, ISBN: 978-9928-259-05-9, Bialystok - Poland, pp. 220-227.
 • Gözübenli, A. S., & Çavuşoğlu H. (2018), "Treaty of Lausanne: The Tool of Minority Protection for the Cham Albanians of Greece", PEOPLE: International Journal of Social Sciences, 4(3), 474-481.
 • Biri Polonya’da biri Hindistan'da yayınlandı.