ÖYP ve 35. Madde Kapsamında Doktoralarını Tamamlayanlar

2002 Yılı

Abdülkadir Zorlu- Kırıkkale Üniversitesi
Doktora Tezi: Tüketici Davranışlarını Etkileyen Sosyo-Kültürel Faktörler: Ankara Hipermarketler Örneği
Danışmanı: Prof. Dr. Gülay ARIKAN