ÖYP ve 35. Madde Kapsamında Doktoralarını Tamamlayanlar

2004 Yılı

Şevket Öktem- Harran Üniversitesi
Doktora Tezi: Türkiye’nin Gelişme / Kalkınma Çabalarının Sosyolojik Analizi: GAP Projesi
Danışmanı: Prof. Dr. Aylin GÖRGÜN BARAN

Serkan Güzel- Pamukkale Üniversitesi
Doktora Tezi:Temel İş-Güç Biçimi Değişiminin Yaşam Tarzı Üzerindeki Etkileri: Afyon-Sandıklı Örneği
Danışmanı: Prof. Dr. Gülay ARIKAN

Sevim Odabaş- Mersin Üniversitesi
Doktora Tezi: Modernlik ve Kadın Bedenine Yönelik Söylem ve Pratikler: Ankara'da Güzellik Merkezi ve Salonlarına Giden Kadınlar Üzerine Bir İnceleme
Danışmanı: Doç. Dr. Abdülkerim SÖNMEZ

Yücel Can- Niğde Üniversitesi
Doktora Tezi: İşçileşme Sürecinde Ekonomik Krizin İşçi Ailelerinin Yaşama Tarzına Etkileri
Danışmanı: Prof. Dr. Beylü DİKEÇLİGİL