ÖYP ve 35. Madde Kapsamında Doktoralarını Tamamlayanlar

2010 Yılı

Gürcan Avcıoğlu- Selçuk Üniversitesi
Doktora Tezi: Küresel Bilgi Teknolojileri ve Değerler: Ankara’daki Akademisyenler Üzerine Bir Uygulama
Danışmanı: Prof. Dr. Esra BURCU

Vildane Özkan- Uludağ Üniversitesi
Doktora Tezi- Bulgaristan Halk Cumhuriyeti'nde Siyasi Otorite İle Ulusal Türk Azınlığı Arasındaki Güç İlişkileri Bağlamında Belene Toplama Kampı (1985-86)
Danışman- Prof. Dr. Aylin GÖRGÜN BARAN