ÖYP ve 35. Madde Kapsamında Doktoralarını Tamamlayanlar

2017 Yılı

Ferhat Arık: Karabük Üniversitesi
Doktora Tezi: Umut Mekanlarından Kentsel Dönüşüm Alanlarına Toplumsal Hareketlilik
Danışman: Prof. Dr. Nevin GÜNGÖR ERGAN

Mehmet Çakır- Pamukkale Üniversitesi
Doktora Tezi: Kentsel Dönüşüm Mekanlarında Sosyal Adalete İlişkin Nitel Bir Çalışma: Konya Örneği
Danışman: Doç. Dr. Birsen Şahin Kütük