ÖYP ve 35. Madde Kapsamında Doktoralarını Tamamlayanlar

2009 Yılı          
       
Faruk Sümer- Dicle Üniversitesi
Doktora Tezi: Yerel Bir Güç Olarak Aşiretin Siyasal Fonksiyonu 
Danışmanı: Prof. Dr. Aylin GÖRGÜN BARAN 

İbrahim Biri- Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
Doktora Tezi:Modern Batı Tıbbının Epistemolojik Dayanakları Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme 
Danışmanı: Prof. Dr. Aylin GÖRGÜN BARAN 

Ahmet Burak Kahraman- Süleyman Demirel Üniversitesi
Doktora Tezi: Öğretim Üyelerinin Toplumsal Köken Bağlamında Tüketim Alışkanlıkları İle Yaşam Tarzları Arasındaki İlişki
Danışmanı: Prof. Dr. Gülay ARIKAN