ÖYP ve 35. Madde Kapsamında Doktoralarını Tamamlayanlar

2011 Yılı

Selda Taşdemir- Niğde Üniversitesi
Doktora Tezi: Çalışma Yaşam Kalitesinin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Çalışan Akademisyenler Üzerine Niceliksel Bir Araştırma
Danışmanı: Prof. Dr. Esra BURCU

Ayşe Şimşek- Sakarya Üniversitesi
Doktora Tezi: Toplumsal Cinsiyetin Sanal Ortamda Yeniden İnşası: İtiraf.com
Danışmanı: Prof. Dr. Aylin GÖRGÜN BARAN